Trailer

[Tính Năng] Ngoại Hình

Thân chào các Cao Thủ,

Để thể hiện cá tính và đẳng cấp của mình trong chốn giang hồ, chư vị có thể dùng những bộ thời trang tuyệt đẹp của Tân Trường Sinh Quyết. Những bộ đồ này không chỉ đẹp mà còn cộng thêm rất nhiều lực chiến, giúp chư vị trở nên mạnh mẽ hơn trong giang hồ. 

 

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Ngoại Hình để vào giao diện.

Giới thiệu hệ thống

Thời trang

♦ Có thể tăng điểm quyến rũ, và tăng tu vi, hãy cố gắng vào đầu bảng quyến rũ

♦ Có nhiều thời trang ngoại hình để chọn, có thể mua thời trang ngoại hình tại cửa hàng

Bộ

♦ Vĩnh viễn và hạn giờ

♦  Bộ thời trang có 2 loại hạn giờ và vĩnh viễn, nếu ưu tiên kích hoạt thời trang hạn giờ, mới kích hoạt bộ vĩnh viễn sẽ thay thế trực tiếp

♦ Kích hoạt tăng bậc

♦ Bộ có tăng bậc tương ứng, tổng cộng 5 bậc, cần tốn thời trang vĩnh viễn và đạo cụ tương ứng

 Bậc 3 sẽ nhận hiệu quả thời trang sơ cấp, bậc 5 sẽ nhận hiệu quả thời trang cao cấp

Nhuộm màu

♦ Có thể nhuộm nhiều màu khác nhau, mặc định mở khóa 4 màu

♦ Khi ở bậc 3 mở 1 loại, khi bậc 5 sẽ mở toàn bộ

Vũ khí

♦ Vĩnh viễn và hạn giờ

♦ Thời trang vũ khí có 2 loại hạn giờ và vĩnh viễn, nếu ưu tiên kích hoạt vũ khí hạn giờ, mới kích hoạt vũ khí vĩnh viễn sẽ thay thế trực tiếp

♦ Kích hoạt tăng bậc

♦ Vũ khí có tăng bậc tương ứng, tổng cộng 5 bậc, cần tốn vũ khí vĩnh viễn và đạo cụ tương ứng

♦ Bậc 3 sẽ nhận hiệu quả thời trang vũ khí, bậc 5 sẽ nhận hiệu quả vũ khí cao cấp

Linh Bảo

♦ Vĩnh viễn và hạn giờ

♦ Thời trang vũ khí có 2 loại hạn giờ và vĩnh viễn, nếu ưu tiên kích hoạt vũ khí hạn giờ, mới kích hoạt vũ khí vĩnh viễn sẽ thay thế trực tiếp

Kích hoạt tăng bậc

♦ Vũ khí có tăng bậc tương ứng, tổng cộng 5 bậc, cần tốn vũ khí vĩnh viễn và đạo cụ tương ứng

♦ Bậc 3 sẽ nhận hiệu quả thời trang vũ khí, bậc 5 sẽ nhận hiệu quả vũ khí cao cấp

Tọa kỵ

♦ Thay đi bộ, tăng tốc độ đi map, tăng điểm quyến rũ và thuộc tính kèm theo cho bản thân

Thú Cưỡi

♦ Có tốc độ chạy nhanh tương ứng ,không thể phi hành

♦ Vĩnh viễn và hạn giờ

♦ Tọa Kỵ có 2 loại hạn giờ và vĩnh viễn, nếu ưu tiên kích hoạt tọa kỵ hạn giờ, mới kích hoạt tọa kỵ vĩnh viễn sẽ thay thế trực tiếp

Phi hành

♦ Có tốc độ chạy và phi hành tương ứng

♦ Vĩnh viễn và hạn giờ

♦ Tọa Kỵ có 2 loại hạn giờ và vĩnh viễn, nếu ưu tiên kích hoạt tọa kỵ hạn giờ, mới kích hoạt tọa kỵ vĩnh viễn sẽ thay thế trực tiếp

Long Hồn

♦ Dùng để tăng điểm quyến rũ, và thuộc tính

Điều kiện phụ thuộc

♦ Cấp VIP đạt cấp 1 mới kích hoạt và kích hoạt đạo cụ tương ứng

 

Chúc các quý Cao Thủ có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Tân Trường Sinh Quyết.

===============================

Tân Trường Sinh Quyết - Nhất Phẩm PK - Khẳng định khí chất Cao Thủ

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/tantruongsinhquyet

Fanpage: https://www.facebook.com/tantruongsinhquyet/

Group: https://www.facebook.com/groups/tantruongsinquyet

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140