Trailer

[Hoạt Động] Tu Luyện Offline

Thân chào các Cao Thủ,

Hoạt động Tu Luyện Offline trong Tân Trường Sinh Quyết giúp các cao thủ nhận được nhiều Exp.

 

I. Giới thiệu:

♦ Tại giao diện màn hình chọn → Hoạt Động → Tu Luyện Offline để vào giao diện.

II. Quy tắc:

Giới thiệu hệ thống

♦ Sau khi đạt Lv30 và vào Bang sẽ mở

♦ Dùng Cầu Hoàn Đơn tăng thời gian Tu Luyện Rời Mạng

♦ Saukhi rời mạng, tự động bắt đầu tu luyện rời mạng, lên mạng sẽ nhận thưởng EXP và rương

♦ Nhận thời gian Tu Luyện Rời Mạng

♦ Dùng Cầu Hoàn Đơn nhận thời gian Tu Luyện Rời Mạng

♦ Mỗi ngày nhận 4 lì xì Bang, mở nhận 1 Cầu Hoàn Đơn

♦ Quà độ sôi nổi mức 2 có 2 cái

♦ Quà độ sôi nổi mức 4 có 4 cái

♦ Bạc Khóa mua tại Tiệm: 20 Bạc Khóa mua 1 cái

♦ Thời gian Tu Luyện Rời Mạng tối đa lưu trữ đến 20 tiếng

♦ Trước khi rời mạng dùng Cầu Hoàn Đơn, đảm bảo có thời gian Tu Luyện Rời Mạng

♦ Sau khi rời mạng 1 thời gian, căn cứ thời gian rời mạng thực tế, tốn thời gian tu luyện rời mạng tương ứng, được nhận thưởng

Tìm lại thưởng

♦ Trước khi rời mạng trên người không có thời gian tu luyện rời mạng còn lại

♦ Sau 1 thời gian rời mạng, thưởng tu luyện rời mạng bị bỏ lỡ căn cứ theo thời gian rời mạng thực tế,

♦ Sau khi dùng Cầu Hoàn Đơn, thông qua tiêu hao thời gian tu luyện rời mạng, tìm lại phần thưởng đã bỏ lỡ

♦ Có thể tìm lại thời gian tu luyện tối đa 20 tiếng

 

II. Phần thưởng:

 

Chúc các quý Cao Thủ có những giây phút giải trí tuyệt vời cùng Tân Trường Sinh Quyết.

===============================

Tân Trường Sinh Quyết - Nhất Phẩm PK - Khẳng định khí chất Cao Thủ

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ:  https://nap.sohagame.vn/tantruongsinhquyet

Fanpage: https://www.facebook.com/tantruongsinhquyet/

Group: https://www.facebook.com/groups/tantruongsinquyet

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game SG140